Breeman BMW bindt zich voor meerdere jaren aan Business Netwerk Rijnmond

Een verbinding die al zes jaren met het lidmaatschap van Breeman BMW tot stand was gekomen, heeft heden geresulteerd in een mooie uitbreiding van de samenwerking: Breeman BMW is de nieuwe partner van Business Netwerk Rijnmond!

Aartjan Witvliet en Jacqueline Breeman-Koolen hebben de afgelopen periode met de directie van Business Netwerk Rijnmond de samenwerking opnieuw vorm gegeven. “Al jaren zijn we lid, maar gezien het uitgebreide en actieve netwerk van Business Netwerk Rijnmond zijn wij verheugd om de samenwerking met elkaar te intensiveren voor de komende jaren. We kunnen elkaar daarin alleen maar versterken,’ aldus Witvliet, directeur van de twee vestigingen in Rotterdam.

Eigenaren Steven Corijn en Marjan van Berkel zijn verheugd met het partnership. “Breeman is een bekende en gevestigde naam in de regio en BMW uiteraard een prachtmerk. Daarbij merk je gewoon dat ook zij het netwerk willen delen en dat maakt uiteindelijk het netwerk sterker.”

Binnenkort zal het partnership van Breeman BMW & Business Netwerk Rijnmond met een officieel moment bekrachtigd worden.

Breeman BMW Rotterdam
Driemanssteeweg 130
3084CB Rotterdam

 

Tel(010) 485 44 73
www.breemanbmw.nl